IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich: Trendy w zarządzaniu organizacją XXI wieku

Konferencja odbyła się 10.04.2014 r. i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów i doktorantów z całej Polski. Na konferencji gościliśmy m.in reprezentantów: Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie a także reprezentantów włoskiego Università degli Studi di Macerata, którzy odbywają praktyki na naszej uczelni w ramach programu Erazmus.

 

Wielomiesięczne przygotowania do tego wydarzenia sprawiły, że efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki promocji konferencji na różnych portalach społecznościach na chęć wystąpienia i wygłoszenia swojego referatu zadeklarowało ponad 20 osób nie tylko z kierunków związanych z zarządzaniem ale również studentów prawa, socjologii a także informatyki. W trakcie konferencji uczestnicy mieli również okazję wysłuchać referatu wygłoszonego przez praktyka zarządzania projektami oraz analizy biznesowej, Pana Alberta Paska, który posiada szereg specjalistycznych certyfikatów w tym najbardziej prestiżowe np. certyfikat Project Management Professional (PMP) oraz George Washington Certified Project Manager (GWCPM) oraz jest członkiem międzynarodowego instytutu zrzeszającego kierowników projektów: Project Management Institute. W ramach konferencji przez członków Koła zostały wygłoszone następując referaty:

1.      Izabela Mazurek – Kreowanie wizerunku firmy w mediach społecznściowych - szanse i zagrożenia

2.      Joanna Paklepa – Praca zespołowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- szanse i zagrożenia.

3.      Wojciech Woźniak – Struktury wirtualne, konieczność czy możliwość? – Nagroda 2. stopnia w konkursie na najlepszą zgłoszoną pracę studencką

4.      Oleś Małgorzata   – Wpływ technologii RFID na proces kontroli pracowników.