Informacje o Kole

INFORMACJE O KOLE NAUKOWYM „STRATEGIA”

 

Koło Naukowe „Strategia” zostało utworzone w 2009 roku, jako organizacja studencka, spełniająca przede wszystkim funkcje naukowo-rozwojowe. Jego statutowym celem jest szeroko rozumiana integracja naukowa studentów kierunku Zarządzanie na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, a także wszystkich innych osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego biznesu. Jest to organizacja wyróżniająca się w strukturze całej Uczelni przede wszystkim tym, iż łączy w sobie zarówno elementy nauk humanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych. Wychodzi więc poza wąski i specjalistyczny profil Wojskowej Akademii Technicznej. Przygotowuje również studentów do przyszłej pracy zawodowej i pełnienia odpowiedzialnych funkcji menedżerskich.

Opiekunem Koła jest mgr Wiesława Załoga, a Zarząd w roku akademickim 2013/2014 tworzą: Izabela Mazurek (przewodnicząca), Honrata Jamroży (zastępca), Małgorzata Baka (sekretarz).

Koło Naukowe „Strategia” systematycznie rozszerza zakres swoich działań, wychodząc poza ramy Instytutu Organizacji i Zarządzania, a także Wydziału Cybernetyki. Członkowie Koła odnieśli wiele sukcesów naukowych. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: udział w 9 konferencjach i seminariach, w tym w 4 międzynarodowych:

 • 1-2 czerwca 2010, Brno, Republika Czeska, University of Defence, 1st International Military School Students’ research project Competition – section of Economics and Management,
 • 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości,
 • 21 października 2010, Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, I. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: Współczesna nurty badawcze młodych naukowców,
 • 15-17 kwietnia 2010, Łódź, Politechnika Łódzka, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement,
 • 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I. Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera,
 • 23 października 2009, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka,
 • 28-29 kwietnia 2010, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, VII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością,
 • 26-27 września 2013, Miedzeszyn, XIX Forum Teleinformatyczne "Cyfrowa modernizacja Polski".
 • 5-6 grudnia 2013, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna "Nowoczesne Koncepcje i metody zarządzania, Zarządzanie determinowane specyfiką sektora".

W ramach aktywności naukowej Studentów Koła Naukowego „Strategia” wymienić należy również publikację blisko 20 artykułów (w języku polskim i języku angielskim), także w punktowanych zeszytach i monografiach naukowych.

 

Ponadto, należy wspomnieć, że Koło Naukowe było inicjatorem i głównym organizatorem Ogólnopolskich Konferencji Studentów Kierunków Menedżerskich.

Do tej pory odbyły się trzy edycje konferencji:

 • I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt " Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menadżera" (11 czerwca 2010),
 • II Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt "Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału" (01 kwietnia 2011),
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. "Nowoczesne zarządzanie w organizacjach XXI wieku" (30 marzec 2012).

 

Koło Naukowe „Strategia” jest aktywną i nastawioną na rozwój organizacją studencką, która za główny cel obiera sobie zawsze integrację środowiska studenckiego i naukowego Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Cybernetyki WAT. Tego typu współpraca owocowała do tej pory wieloma osiągnięciami naukowymi Studentów, przysparzając Instytutowi Organizacji i Zarządzania i Wydziałowi Cybernetyki WAT powodów do dumy.