Konferencje

KONFERENCJE, W KTÓRYCH WZIĘLI UDZIAŁ CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO „STRATEGIA”

 2013

Izabela Mazurek

 1. 26-27.09.2013, XIX Forum Teleinformatyczne "Cyfrowa modernizacja Polski", Miedzeszyn, referat:  "Wykorzystanie portalu społecznościowego do kontaktów z mieszkańcami, na przykładzie Dzielnicy Warszawa Bemowo- korzyści ekonomiczne i społeczne". 

 2. 5-6 grudnia 2013, "Nowoczesne Koncepcje i metody zarządzania, Zarządzanie determinowane specyfiką sektora", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, referat: "Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w administracji samorządowej (na przykładzie dzielnicy Warszawa Bemowo). 

 
Róża Ogonowska
 1. 5-6 grudnia 2013, "Nowoczesne Koncepcje i metody zarządzania, Zarządzanie determinowane specyfiką sektora", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, referat: " Kierunki zmian zachodzące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze publicznym."

 

2011

Tomasz Włodarczyk

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Harmonogramowanie realizacji projektu z wykorzystaniem sieciowej struktury czynności oraz diagramów Gantta.
 2. 17 – 18. 05. 2011, XIX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt.: „Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego” Lublin, politechnika Lubelska, referat - Społeczna odpowiedzialność biznesu – wpływ wykorzystania koncepcji CSR na efektywne funkcjonowanie współczesnych organizacji.
 3. 22.03.2011 , „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalnego kryzysu finansowego”, Kraków, Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, referat - Szczególne znaczenie zarządzania kosztami projektu w obliczu globalnego kryzysu finansowego.

Ewa Klejnowska

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Systemy informatyczne źródłem potencjału przedsiębiorstwa oraz Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem ich sukcesu.
 2. 14-16.04.2011, IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Zmiany i innowacje organizacyjne a rozwój potencjału pracowników - Łódź, Politechnika Łódzka, referat -  Rola czynnika ludzkiego w innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
 3. 12-14 09. 2011, III konferencja naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy” pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, referat - Job-sharing jako przykład elastycznej formy zatrudnienia z perspektywy polskich przedsiębiorstw.

Krzysztof Szwarc

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Zasoby niematerialne organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej u progu XXI w.
 2. 14-16.04.2011, IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Zmiany i innowacje organizacyjne a rozwój potencjału pracowników - Łódź, Politechnika Łódzka, referat -  Wyzwania wobec menedżera w dobie gospodarki opartej na wiedzy.

Łukasz Tomaszewski

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Efektywny proces pozyskiwania pracowników źródłem sukcesu organizacji.

Edyta Kocyk

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Intermentoring – nowe narzędzie aktywizujące potencjał kadrowy w organizacji.
 2. 14-16.04.2011, IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Zmiany i innowacje organizacyjne a rozwój potencjału pracowników - Łódź, Politechnika Łódzka, referat -  Wpływ innowacji na efektywność pracowników. Proces wdrażania systemu e-dok do organizacji.

Artur Kozak

 1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Przyczyny barier w komunikacji i ich podstawowe rodzaje.

 

2010

Jacek Woźniak

 1. 15-17 kwietnia 2010, Łódź, Politechnika Łódzka, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, udział czynny, referat: Zastosowanie systemów klasy OLAP w pomiarze efektywności pracowników.
 2. 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, referat: Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informacyjnych w organizacjach procesowych.
 3. 1-2 czerwca 2010, Brno, Republika Czeska, University of Defence, 1st International Military School Students’ research project Competition – section of Economics and Management, udział czynny, referat: Participation of Decision Support Systems (DSS) in process of generating organizational knowledge and creating market advantage.
 4. 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, udział czynny, referat: Zastosowanie mapy ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej.
 5. 21 października 2010, Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, I. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: Współczesna nurty badawcze młodych naukowców, udział czynny, referat: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa o strukturze procesowej z uwzględnieniem miar efektywnościowych  - w kontekście projektowania procesów produkcyjnych.

Edyta Kocyk

 1. 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, referat: Informatyczne wspomaganie zarządzania.
 2. 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I. Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, udział czynny, referat: Teleinformatyczne wspomaganie zarządzania – e-biznes, organizacją przyszłości.

Tomasz Włodarczyk

 1. 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, referat: Potencjał organizacji wirtualnych.
 2. 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I. Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, udział czynny, referat: Wpływ sieciowego charakteru organizacji wirtualnych na ich funkcjonowanie oraz rynkowy potencjał.

Martyna Chachulska

 1. 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, referat: Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.

Paweł Sawicki

 1. 28-29 kwietnia 2010, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, VII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu: Wyzwania Zarządzania Jakością, udział czynny, referat: Znaczenie "Jakości" w XXI wieku.
 2. 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I. Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, udział czynny, referat: Zarządzanie jakością w warunkach wciąż zmieniającego się otoczenia.

Hubert Roman

 1. 11 czerwca 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, I. Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, udział czynny, referat:  Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie.

Agnieszka Konecka

 1. 19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, XVIII. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, referat: Nowoczesne metody zarządzania personelem.

 

 

 

2009

Jacek Woźniak

 1. 23 października 2009, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka, udział czynny, referat: Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej.