Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO „STRATEGIA”
2015/2016

Małgorzata Oleś

14 kwiecień 2016
Konferencja naukowa - Współczesne Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Wpływ ruchów migracyjnych na bezpieczeństwo UE".

3 czerwiec 2016
Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, , Uniwersytet Łódzki”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Kompleksowa obsługa kampanii reklamowych przy wykorzystaniu kalendarza Aurea BPM i ich monitorowanie dzięki integracji z narzędziem klasy Business Intelligence – Qlik Sense".

29 -30 wrzesień 2016
„Forum Młodych Mistrzów - XXII Forum Teleinformatyki - Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Implementacja narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych wsparciem do utworzenia w instytucji rządowej zintegrowanego systemu przetwarzania informacji - optymalizacja obsługi wniosku o delegację i jej rozliczenie w systemie Aurea BPM".

8-9 grudzień 2016
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Model i symulacja procesu dochodzenie epidemiologiczne w systemie Aurea BPM oraz ARIS"

Wyróżnienie w konkursie dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2015/2016.


Joanna Bienias

29 -30 wrzesień 2016
„Forum Młodych Mistrzów - XXII Forum Teleinformatyki - Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Take, Scan and Go - sklepy samoobsługowe bez konieczności płatności natychmiastowej".

8-9 grudzień 2016
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Open Space - szansa czy zagrożenie dla rozwoju firmy?".

październik - listopad 2016
Udział w Global Management Polska 2016


Katarzyna Kwiatkowska

8-9 grudzień 2016
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”.
Wygłoszenie referatu pt.
"Dobry przywódca kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa".

październik - listopad 2016
Udział w Global Management Polska 2016


Hubert Zaborowski

8-9 grudzień 2016
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym”.
Wygłoszenie referatu pt.
"E-biznes jako metoda prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa".

październik - listopad 2016
Udział w Global Management Polska 2016


Leonard Paszkowski

3 czerwiec 2016
Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, , Uniwersytet Łódzki”.
Wygłoszenie referatu pt.
"System kafeteryjny "MyBenefit" jako innowacyjne narzędzie motywowania pozapłacowego"

październik - listopad 2016
Udział w Global Management Polska 2016


Patryk Wasiuk

październik - listopad 2016
Udział w Global Management Polska 2016

Wyróżnienie w konkursie dziekana na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2015/2016.


OSIĄGNIĘCIA CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO „STRATEGIA”
2010/2011

 Ewa Klejnowska:

1. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Systemy informatyczne źródłem potencjału przedsiębiorstwa, Konkurs Na najciekawszą Prezentację -  III miejsce.


Jacek Woźniak:

1.     19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, Konkurs Na Najlepszą Pracę Naukową XVIII. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny, 2-gie miejsce w konkursie.

2.     1-2 czerwca 2010, Brno, Republika Czeska, University of Defence, 1st International Military School Students’ research project Competition – section of Economics and Management, uczestnik konkursu.

3.     Listopad 2010, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, „Konkurs o Nagrodę Rektora”, stypendium III stopnia za pracę: Analiza systemowa wartości organizacji o konfiguracji procesowej w środowisku systemów klasy OLAP ze szczególnym uwzględnieniem miar efektywności i ryzyka (opiekun: dr hab. inż. Piotr Zaskórski, prof. nadzw. WAT).

4. 01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat Drzewa decyzyjne narzędziem strategicznej analizy wartości ryzyka w procesach produkcyjnych w strukturach rozproszonych - Konkurs Na Najlepszą Pracę Studencką - I miejsce.

 

Edyta Kocyk:

1.     19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, Konkurs Na Najlepszą Pracę Naukową XVIII. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny – uczestnik, 3-cie miejsce w konkursie.

 

 

Martyna Chachulska:

1.     19-20 maja 2010, Lublin, Politechnika Lubelska, Konkurs Na Najlepszą Pracę Naukową XVIII. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, udział czynny – uczestnik, wyróżnienie w konkursie.

 

Łukasz Tomaszewski:

01.04.2011, II-ga Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału - Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, referat - Efektywny proces pozyskiwania pracowników źródłem sukcesu organizacji, Konkurs Na Najlepszą Pracę Studencką -  III miejsce.