Publikacje członków Koła naukowego "Strategia"

Ewa Klejnowska


1.    Klejnowska E., Rola czynnika ludzkiego w innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] (red.) Lendzion J.P., Szczepanik M., Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania zmianą, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, ISBN: 978-83-61215-33-2. 


2.    Klejnowska E., Systemy informatyczne źródłem potencjału przedsiębiorstwa, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.


3.     Klejnowska E., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem ich potencjału, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.

Krzysztof Szwarc :


1.      Szwarc Krzysztof, Wyzwania wobec menedżera w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] (red.) Lendzion J.P., Szczepanik M., Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania zmianą, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, ISBN: 978-83-61215-33-2.

    
2.      Szwarc Krzysztof, Zasoby niematerialne organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej u progu XXI w, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.

Łukasz Tomaszewski


1.    Tomaszewski Łukasz, Efektywny proces pozyskiwania pracowników źródłem sukcesu organizacji, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.
 
Jacek Woźniak:


1.     Woźniak J., Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych, [w:] KRZEPICKA A.K. (red.) Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyt nr 4, WAT, Warszawa, 2009, ISSN: 1896-9380.

2.    Woźniak J., Zastosowanie systemów klasy OLAP w pomiarze efektywności pracowników, [w:] Lendzion J.P., Szczepanik M. (red.), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Politechnika Łódzka, Łódź, 2010, ISBN: 978-83-61215-27-1.

3.    Publikacja w języku angielskim artykułu z konferencji (15-17 kwietnia 2010, Łódź, Politechnika Łódzka, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi – Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement): Woźniak J., „Zastosowanie systemów klasy OLAP w pomiarze efektywności pracowników”, [w:] Jędrych E., Lendzion J.P. (red.), Methods to improve the efficiency of workers, Politechnika Łódzka, Łódź, 2010, ISBN: 978-83-61215-30-1.

4.    Zaskórski P., Woźniak J., Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej, [w:] Gonciarski W., Zaskórski P. (red.), Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, WAT, Warszawa, 2009, ISBN: 978-83-61486-61-9.

5.    Woźniak J., Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informacyjnych w organizacjach procesowych, [w:] (red.) Witkowski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7497-076-1.

6.    Woźniak J., Zastosowanie mapy ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej, [w:] Załoga W. (red.): Materiały pokonferencyjne. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich: Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, WAT, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-61486-84-8.

7.    Woźniak J., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa o strukturze procesowej z uwzględnieniem miar efektywnościowych – w kontekście projektowania procesów produkcyjnych, [w:] (red.) Czajkowska-Ziobrowska D., Gwoździcka-Piotrowska M., Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Instytut Naukowo-Wydawniczy „MAIUSCULA”, Poznań, 2010, ISBN: 978-83-931527-3-5.
 
Paweł Sawicki:


1.    Sawicki P., Znaczenie "Jakości" w XXI wieku, [w:] Marek Salerno – Kochan (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2010.

2.    Sawicki P., Zarządzanie jakością w warunkach wciąż zmieniającego się otoczenia, [w:] Załoga W. (red.): Materiały pokonferencyjne. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich: Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, WAT, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-61486-84-8.

3.    Sawicki Paweł, Funkcjonalny aspekt kontroli w zarządzaniu potencjałem kadrowym, [w:] (red.) Lendzion J.P., Szczepanik M., Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania zmianą, Politechnika Łódzka, Łódź 2011, ISBN: 978-83-61215-33-2.

 
4.    Sawicki Paweł, Intermentoring – nowe narzędzie aktywizujące potencjał kadrowy w organizacji, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.

Edyta Kocyk:


1.    Kocyk E., Teleinformatyczne wspomaganie zarządzania – e-biznes, organizacją przyszłości, [w:] Załoga W. (red.): Materiały pokonferencyjne. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich: Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, WAT, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-61486-84-8.

2.    Kocyk E., Informatyczne wspomaganie zarządzania, [[w:] (red.) Witkowski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7497-076-1.

3.    Kocyk Edyta, Intermentoring – nowe narzędzie aktywizujące potencjał kadrowy w organizacji, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.

Martyna Chachulska:


1.    Chachulska M., Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji, [w:] (red.) Witkowski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7497-076-1.
 
Agnieszka Konecka:


1.    Konecka A., Nowoczesne metody zarządzania personelem, [w:] (red.) Witkowski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7497-076-1.
 
Tomasz Włodarczyk:


1.    Włodarczyk T., Wpływ sieciowego charakteru organizacji wirtualnych na ich funkcjonowanie oraz rynkowy potencjał, [w:] Załoga W. (red.): Materiały pokonferencyjne. I Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich: Otoczenie determinantą zmian w postrzeganiu pracy menedżera, WAT, Warszawa, 2010, ISBN: 978-83-61486-84-8.

2.    Włodarczyk T., Potencjał organizacji wirtualnych, [w:] (red.) Witkowski J., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2010, ISBN: 978-83-7497-076-1.

3.    Włodarczyk Tomasz, Harmonogramowanie realizacji projektu z wykorzystaniem sieciowej struktury czynności oraz diagramów Gantta, [w:] (red.) Załoga W., Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału, WAT, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-62954-21-6.